Àrees de pràctica

Barcelona

Avinguda Diagonal, 437; 2n 2a Barcelona 08036
Telèfon: +34 932 386 850
Fax: +34 934 160 587
administracio@arealegal.info
www.arealegal.info

Madrid

Paseo de la Castellana, 8;
1.º derecha. Madrid 28046 Telèfon: +34 913 103 315
Fax: +34 913 192 631
administracio@arealegal.info
www.arealegal.info

 
 
com arribar-hi

1. Mercantil i societari

 

- Planificació estratègica i formalització de constitució de societats
- Procés de revisió legal amb relació a adquisicions de companyies (due diligence)
- Fusions, escissions i reestructuració de societats
- Planificació i execució de joint ventures i associacions d'àmbit nacional i internacional
- Assessorament jurídic a accionistes i òrgans d'administració
- Responsabilitat d'alts directius i administradors
- Tinença de secretaries i assessorament jurídic permanent al Consell d'Administració
- Regulació de les transferències de capital i inversions estrangeres
- Auditories legals d'actius, branques d'activitat i estructures societàries
- Planificació de la successió en empreses familiars
- Contractes de distribució, representació, agència i franquícies
- Llicències d'explotació, aprovisionaments i contractes outsourcing
- Defensa de la competència i prevenció de la competència deslleial
- Refinanciació, project finance i finançament de start-ups
- Emissió d'opinions legals
- Assessorament en totes les àrees relatives a l'aplicació de les normes espanyoles i comunitàries sobre competència, regulació del mercat i sectors regulats
- Anàlisi des de la perspectiva de dret de la competència dels projectes de reestructuració societària i adquisicions (M&A), unions temporals d'empreses, joint ventures i acords de col·laboració
- Assessorament en demandes per danys derivats d'abús de posició dominant
- Anàlisi de pràctiques col·lusòries
- Disseny i anàlisi de relacions verticals, distribució i agència, disseny de sistemes legals de distribució