Avís legal

Responsable del Lloc web de Area Legal

Denominació social: Area Legal Management, S.L. (Area Legal)
NIF: B-64359177
Domicili social: Avinguda Diagonal 437, 2-2, 08036 Barcelona, Espanya
Direcció de correu electrònic: administracio@arealegal.info
Telèfon: +34 932 386 850
Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40.073, Foli 17, Full B-340.096


Normativa aplicable:

Normativa de l'Advocacia Catalana
Estatut de l'Advocacia Espanyola i
Codi Deontològic de l'Advocacia Espanyola.


Continguts i Responsabilitat d'Ús

La persona que utilitza aquest web, ho fa sota la seva pròpia responsabilitat. L'usuari d'aquest web, mitjançant el seu accés al mateix, s'obliga a utilitzar-lo de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, enfront del bufet i/o enfront de tercers, de qualsevol dany o perjudici que pogués derivar-se de l'incompliment d'aquesta obligació.

El bufet no serà responsable dels danys derivats de la utilització d'aquest web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

La informació continguda en aquest web és un servei als nostres clients, usuaris i col·laboradors amb un objecte purament informatiu. No es pretén que substitueixi el consell legal específic i la transmissió d'aquesta informació no intenta crear cap relació advocat-client entre l'emissor i el receptor..


Protecció de Dades

Conforme al previst en el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD), les dades personals que ens faciliti a través dels mitjans electrònics disposats en el nostre lloc web seran tractats per l'entitat Area Legal Management, S.L., que actua com a responsable del tractament d'aquests. Aquestes dades seran tractats amb la finalitat de contestar a la seva consulta i/o remetre-li la informació que ens sol·licita.

Les dades facilitades es mantindran emmagatzemats mentre siguin necessaris per a la finalitat per la qual s'han recollit o fins que ens comuniqui la seva cancel·lació, sent tractats únicament per Area Legal i aquells tercers als quals aquella estigui legal o contractualment obligada a comunicar (com és el cas de tercers prestadors de serveis als quals s'hagi encomanat algun servei vinculat amb la gestió de comunicació). Es podran exercir, en els termes establerts per la legislació vigent, els drets d'accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, o sol·licitar la portabilitat de les seves dades dirigint una comunicació per escrit a l'Av. Diagonal 437, 2-2, 08036 Barcelona o administracio@arealegal.info. En el cas que no quedin satisfets amb l'atenció rebuda després d'exercitar algun dels drets citats amb anterioritat, podrà presentar-se una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o una altra autoritat competent.


Propietat intel·lectual i industrial

L'usuari podrà visualitzar els continguts del web propietat d'Area Legal. únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. L'usuari respectarà en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el web propietat d'Area Legal.