Avís legal

Propietat intel·lectual i industrial

L'usuari podrà visualitzar els continguts del web propietat d'AREA LEGAL MANAGEMENT, S.L. únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. L'usuari respectarà en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el web propietat d'AREA LEGAL MANAGEMENT, S.L.


Protecció de Dades

D'acord amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, informem als usuaris que en el supòsit que ens remetin les seves dades a través d'un correu electrònic, les seves dades personals poden quedar incorporades i ser tractades en un fitxer titularitat d'AREA LEGAL MANAGEMENT, S.L., i això amb la finalitat de remetre-li la informació que ens sol·licita i posteriorment incorporar-lo a la nostra base de dades per a remetre-li en el futur informació sobre temes de contingut jurídic que considerem del seu interès.

L'usuari que remeti les seves dades tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada que hagi estat recopilada en el nostre fitxer, a sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació i a oposar-se al seu tractament.

Per a això haurà de posar-se en contacte amb la nostra firma en el següent domicili: AREA LEGAL MANAGEMENT, S.L., Avda. Diagonal,407, 4t 2a 08008 Barcelona


Continguts i Responsabilitat d'Ús

La persona que utilitza aquest web, ho fa sota la seva pròpia responsabilitat. L'usuari d'aquest web, mitjançant el seu accés al mateix, s'obliga a utilitzar-lo de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, enfront del bufet i/o enfront de tercers, de qualsevol dany o perjudici que pogués derivar-se de l'incompliment d'aquesta obligació.

El bufet no serà responsable dels danys derivats de la utilització d'aquest web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

La informació continguda en aquest web és un servei als nostres clients, usuaris i col·laboradors amb un objecte purament informatiu. No es pretén que substitueixi el consell legal específic i la transmissió d'aquesta informació no intenta crear cap relació advocat-client entre l'emissor i el receptor.