Equip

Alejandro Canalda Aixalá
Soci

Alejandro Canalda Aixalá
 
Advocada en exercici membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Especialitzat en Dret Penal, Civil, Processal, Immobiliari i de responsabilitat de la construcció.

Compta amb una àmplia experiència en l?àmbit del dret civil, assessorant tant a particulars com a empreses nacionals i internacionals en l?àrea de la contractació, arrendaments, propietat horitzontal i dret de la construcció.

Dins la pràctica processal, dirigeix tot tipus de procediments judicials i arbitrals, de reclamació de quantia, incompliment contractual, dret bancari i de responsabilitat civil i és un reconegut especialista en l?àmbit de les reclamacions de responsabilitat de la construcció, assessorant a empreses immobiliàries i comunitats de propietaris.

En l'àmbit penal, centra les seves activitats en el dret penal econòmic, assessorant a empreses i particulars.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, post-grau en Dret Processal per ESADE. Post-grau en Dret Immobiliari i Urbanístic per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Idiomes: castellà, català, anglès i italià.