Equip

Carmen Farrés Ripoll
Associada

Carmen Farrés Ripoll
 
Advocada en exercici. Membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid. Especialitzada en Dret Fiscal i Mercantil.

En l'àmbit de Dret Fiscal, assisteix i aconsella en l'optimització de les oportunitats fiscals per a companyies, grups d'empreses i persones físiques, tant residents com no residents en territori espanyol. També està a càrrec del tax compliance tant de persones físiques com d'empreses.

En l'àmbit de Dret Mercantil, assisteix en les operacions d'adquisició d'empreses i aconsella a les empreses en el curs ordinari dels seus negocis.

Llicenciada en Dret a ESADE, Facultat de Dret, Universitat Ramón Llull i Màster en Fiscalitat Empresarial per ICADE, Universitat Pontificia Comillas.

Idiomes: Castellà, Català, Anglès i Francès.