Equip

‘Establim les col·laboracions més adients en funció de la naturalesa i les necessitats de
cada cas’

Contacte:
 
Elvira Cuxart Fonolleda
Sòcia
 
Especialitzada en dret civil, immobiliari i de la construcció
 
ec@arealegal.info

Elvira Cuxart Fonolleda
Sòcia

Elvira Cuxart Fonolleda
 
Advocada en exercici membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Especialitzada en dret civil, immobiliari i de la construcció.

Assessora en la inversió immobiliària des del seu inici, coordina la realització de due diligences en l'àmbit immobiliari, el desenvolupament urbanístic en general i el disseny de les operacions. Assessora la redacció de precontractes i contractes de compra del sòl, els contractes de construcció i enginyeria, la resolució d'incidències de l'obra, la seva legalització i la venda a usuaris finals.

En l'àmbit del dret de la construcció té una extensa experiència en l'assessoria d'empreses promotores, constructores, enginyeries i gestors d'obres. Compta amb amplis coneixements en arrendaments urbans, assessorant múltiples empreses del sector, i com a especialista en la constitució de propietats horitzontals de tota mena.

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Dret Immobiliari i Urbanístic de la Universitat Pompeu Fabra, Diploma en Dret Comparat Europeu per la City of London Polytechnic, Diploma de Dret Comunitari pel Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors. Idiomes: català, espanyol, anglès i francès.