Equip

‘Assessorem i treballem amb el client des de la proximitat i la confiança’

Contacte:
 
Eva Palou Marrodán
Sòcia
 
Especialitzada en dret mercantil i societari
 
ep@arealegal.info

Eva Palou Marrodán
Sòcia

Eva Palou Marrodán
 
Advocada en exercici membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Especialitzada en dret mercantil i societari.

Assessora empreses nacionals i internacionals en projectes de reestructuració societària, adquisicions (M&A), participant en tot el procés de revisió i execució, així com en operacions de finançament i reestructuració empresarial i joint ventures.

En l'àmbit de l'assessorament jurídico-mercantil, la seva pràctica se centra en l'assistència i la negociació en contractació mercantil. Com a part de l'assessorament jurídico-societari prestat a les companyies, col·labora i assessora de manera recurrent als departaments jurídics interns, tutelant les actuacions dels òrgans societaris, duent a terme projectes d'eficiència operativa i gestió de la responsabilitat dels membres dels òrgans d'administració i/o socis en empreses familiars. Exerceix la secretaria del Consell d'Administració de societats nacionals i multinacionals.

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Postgrau en Estudis Internacionals per la Universitat de Barcelona (Departament de Dret i Economia Internacionals), Diploma en Dret Internacional i Comunitari dels Negocis per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Idiomes: espanyol, català, anglès i francès.